Loewenberg er et full-service design consultancy og udvikler løsninger indenfor strategisk design

og branding til virksomheder og organisationer.

LOOKING SHARP - FEELING SHARP Loewenberg har gennem et mangeårigt samarbejde med Thylander Gruppen udviklet såvel platform og strategi for design og branding for en af Danmarks mest signifikante finansielle virksomheder.

 

Komplet designprogram bestående af logotypes, primær og sekundær typografering, udarbejdelse af styling til website,

brand-animations i receptionsområde, messinggraveret skiltning, annoncering samt stillingsopslag til Børsen, Berlingske m.m.

 

DESIGN- OG BRANDINGSTRATEGI FOR BIOTEKKONCERN

MC2 Biotek er en danskejet koncern bestående af selskaberne Zadec, Drug Delivery Solutions og Drugmode, der udvikler lægemidler inden for blandt andet diabetes og hudsygdomme. MC2 Biotek koncernen har en førende position inden for udviklingen af lægemidler og forretnings-udvikling og blev grundlagt i 2008.

 

Loewenberg har forestået udviklingen af en samlet designplatform for såvel koncern samt tilknyttede selskaber, hvilket vil sige MC2 Biotek Koncernen, selskaberne Zadec, Drug Delivery Solutions og Drugmode. Loewenberg har også udviklet designprogrammet for Alsmark Invest, der er medejer af MC2 Biotek. Loewenberg har også deltaget i koncernens indledende navngivningsproces. HEHE

 

 

KOMPENDIUM OM STRATEGISK DESIGN

Loewenberg har i januar 2015 udgivet kompendiet "Loewenberg Strategisk Design". Kompendiet er opbygget over i alt 18 sektioner bestående af forskellige eksempler på design- og kommunikations-strategiske løsninger. Kompendiet er en samling af Loewenbergs mest signifikante arbejder udført for virksomheder og interesseorgani-sationer i årene 2004 frem til 2014.

 

Kompendiet "Loewenberg Strategisk Design" er på 220 sider.

URBAN MOUNTAINBIKELØB Danmarks første MTB-race i urban-bymiljø blev afholdt i sommeren 2014. Der blev givet et klart brief, der gav Loewenberg 10 dage og et fast aftalt budget til udarbejdelsen af en komplet strategi for design, branding samt såvel billedlig og talt kommunikation. Det færdig-leverede designprogram blev lagt

til grund for løbets afvikling i august 2014.

 

 

Loewenberg leverer designstrategiske løsninger af høj professionel kvalitet. Der lægges i arbejdsprocessen vægt på et velfungerende samarbejde med virksom-heden eller organisationen.

 

Der arbejdes altid indenfor en budgetramme, der ligger en del under hvad man kender til hos større design- og kommunikationsbureauer i såvel Danmark og udland.

NYÅBNET CROSS-FIT KÆDE

NORD FOR KØBENHAVN

Loewenberg har gennemført en interessentundersøgelse, der har kortlagt crossfitkædens målsæt-ning, målgrupper og udviklings-behov. På baggrund af denne kortlægningsprocess har Loewen-berg udarbejdet en strategi for design, branding og kommunikation. Udvikling samt implementering af design strategi omfattede bl.a.

art direction, fotostyling, udsmykningsprogram for hovedkontorets bygninger og lokaler, wayfinding, kampagnema-terialer, plakater og website. Loewenberg har også udviklet og tilrettelagt medlemskampagner for crossfitkæden High End CrossFit.

KRONEN PÅ VÆRKET

Gennem et mangeårigt samarbejde mellem Borch Gruppen og Loewenberg har det været muligt at skabe en solid og rafineret designplatform og brandingstra-tegi, der skulle styrke og synlig-gøre Borch Gruppens mange forretningsområder. Et omfattende implementeringskatalog oplister blandt andet brevlinje, salgs-prospekter, gaveartikler, facadeudsmykninger, stande til koncerencer og messer,

beklædningsdesign og meget mere.

 

 

NYT TIDSSVARENDE DESIGN TIL DEFAP ENTERPRISES

DEFAP Enterprises er en ældre handelsvirksomhed med kontorer

i både København og Singapore. Loewenberg har udviklet en designstrategi baseret på en

ny-fortolkning af virksomhedens tidligere logo og med afsæt heri udviklet komplet designflade for både trykt og digital kommunikation.

 

DESIGN TIL BØRSNOTERET VIRKSOMHED Loewenberg har i et tæt samarbejde med ejerkredsen udviklet strategien for design, branding og kommunikation for den børsnoterede virksomhed Victoria Properties - et samarbejde der allerede blev igangsat med Loewenbergs deltagelse og rådgivning i navngivningsprocessen måneder forud for den formelle registrering hos Erhvervsstyrelsen. Den færdige designstrategi er opbygget på 5 kategorier: design, branding, årsrapporter og finansiel kommunikation samt webkommu-nikation. Logoets udførelse har taget et klart afsæt i den tyske hovedstad Berlins nok mest signifikante varemærke Branden-burger Tor. Implementering af designprogrammet omfattede

bl.a. brevlinier, fondsbørsmeddel-ser, digital kommunikation, POS-materialer, forskellige udsmyk-nings-opgaver herunder af hotel-facader m.m

FINANSIELT DESIGN Finansiel virksomhed indenfor kapitalfor-valtning for private og institutio-nelle investorer fik udarbejdet komplet designlinje og fik samtidig Loewenberg til at implementere designelementerne i udsmykningen af virksomhedsdomicilets receptionsområde og mødefaciliteter.

Strategisk design er en central drivkraft for

fremtidens vækst. Når flere discipliner og fagområder inddrages i en helhedsorienteret tilgang til design-processen omdannes design i sin traditionelle

form til at blive et centralt redskab til at drive innovation og vækst.

FINDING WAY I DANFOSS Mads Clausen Entrepreneur Park ligger

i Nordborg på Als og tilbyder adgang til erhvervslokaler, pro-

fessionel rådgivning, forskning,

teknisk knowhow, forsøgsværkste-der, produktion og serviceydelser.

Loewenberg varetog designtilrette-læggelse af standerskilt i alumini-um/alucubond og vandstråleskåret og elektropolerede bogstaver.

 

ET GIVENDE SAMARBEJDE MED CHARITYORGANISATION

I LONDON Charityorganisationen Friends of Friendless Churches i London arbejder for bevaringen

af historiske kirker i Storbritannien, der af forskellige årsager ikke længere benyttes og derfor er truet af forfald, hærværk og nedrivning. Designet er bygget over en klassisk anvendelse af formsprog såvel som typografi, der samtidig sender et stærkt signal om organisationens kulturelle forankring i kristen-dommen og dens kirkehistoriske elementer. Designprogram omfattede design og udvikling af logotype, design af plakater, POS-materialer, bogdesign, app-design samt medlemskommunikation m.m.

 

 

 

 

LOEWENBERG

Strategi

Design

Branding

Kommunikation

 

© Loewenberg 2015

KØBENHAVN KONTOR

Loewenberg

Høeghs Alle 2

DK2820 Gentofte

Danmark

 

T +45) 29 72 79 00

E info@loewenberg.dk

 

 

REFERENCER

Alsmark

Borch Invest

CD Let

CVB Law

Danfoss

Dansk Kapital Forvaltning

DEFAP Enterprises

 

De Leur

Dentanet

DK Intertrade

Drug Delivery Solutions

Drugmode

Fagsprog

Friends of Friendless Churches

 

First Fidelity Capital

Gentofte Børnevenner

GM Medical

Hermes Estates

Katerina Pitzner

MC2 Biotek Group

Portugal Stats Turistbueau

 

Prince Dimitri Romanov

Skjalm Hvide Hotel

SOF Academy

Stockinger Art

Thylander

Urban8

Victoria Properties m.fl.