BORCH INVEST

 

Udvikling design og tilrettelæggelse af komplet designprogram for virksomhed indenfor ejendomsinvestering.

 

Udarbejdelse af logo, primær/sekundær typografi, designmæssige grundelementer, brevlinie, investorgaver, skiltning, investor-rapporter, prospekter, design af udstillings-stande m.m.

 

NUEVO

 

Nystartet successfuld virksomhed med fokus på import og distribution af top-end mineralvandsprodukter  fra Barcelona.

 

Loewenberg blev på et meget tidligt stadie givet ansvaret for udviklingen af såvel branding- som designstrategi, og har varetaget bl.a. navngivning af virksomheden, design af logotype og farvelandskab, udvikling af digitale præsentationsflader, design af udstillingsstand, tilrettelæggelse, design og produktion af 20-siders prospekt samt udvikling af brandingstrategi for de Nordeuropæiske markeder.

 

THYLANDER

 

Design for privatejet finansiel virksomhed specialiseret i private equity real estate, København.

 

Komplet designprogram bestående af logotype, primær/sekundær typografering, udarbejdelse af styling til website og brand animations i receptionsområde, brevlinier,  skiltning, annoncering i aviser m.m.

 

DEFAP ENTERPRISES

 

Udvikling af designflade og logotype for finansierings- og handelsvirksomhed med kontorer i Frederiksstaden, København og Singapore.

 

Designprojekt bestående af design af logo

og logotype, udvikling af stylingguides for farver, typografi, billedstil, prospekter etc. Tillige art direction og fotografiske opta-gelser af partnere, virksomhedsdomicil m.m.

ALSMARK

 

Alsmark Invest er et danskejet investerings-selskab med hovedsæde i Sønderjylland. Investeringsselskabets aktiviteter ligger primært indenfor biotek og kraft- og energi-selskaber. Det var et ønske fra ejerkredsen, at designkonceptet skulle tage et klart visuelt udgangspunkt i et facade-ur designet af PH i 1960´erne og som ejerne i sin tid modtog som gave.

 

Udarbejdelse af logo, logotype, primær og sekundær typografi, grundelementer samt brevlinie.

MC2 BIOTEK

 

MC2 Biotek er en koncern bestående af selskaberne Zadec, Drug Delivery Solutions og Drugmode, der udvikler lægemidler inden for blandt andet diabetes og hudsygdomme.

 

Biotekkoncernen er danskejet og blev grundlagt i 2008.

 

 

 

URBAN8

 

Designprogram og strategi for branding for internationalt 8-timers mountainbikeløb.

 

Udarbejdelse af logo, primær og sekundær typografi, designmæssige grundelementer, brevlinie, udendørsbannere, skiltning, Facebookside, udendørs udsmykning, annoncering i aviser m.m.

 

 

 

 

KATERINA PITZNER

 

Katerina Pitzner har, som verdens eneste kvindelige diamond broker, arbejdet i mere end 20 år som diamanthandler.

 

Design af logotype, logo samt calling

card. Logodesign er konstrueret af diaman-ter i forskellige størrelser, sammensat i  kroneformen.

 

 

 

 

DRUGMODE

 

Biotekvirksomhed under MC2 Biotek koncernen.

 

Designprojekt inkluderede udvikling af visuelle basiselementer, logo og logotype, brevlinje, website, formularer, fotostyling m.m.

VICTORIA PROPERTIES

 

Victoria Properties blev etableret som børsnoteret ejendomsinvesteringsselskab og selskabets forretningsområde omfatter investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i de ti største byområder i det vestlige Tyskland, inklusiv Berlin.

 

Projekt inkluderede navngivning, udvikling af visuelle basiselementer, logo og logotype, brevlinje, årsrapporter, website, formularer, investorgaver samt et stort udvalg af POS-materialer.

FRIENDS OF FRIENDLESS CHURCHES

 

Charity-organisationen Friends of Friendless Churches i London arbejder for bevaringen af historiske kirker i Storbritannien, der af forskellige årsager ikke finder anvendelse mere og som trues af forfald og nedrivning.

 

Designprogram omfattede design af logo, udviklings af logotype, design af plakater, POS-materialer samt medlemskommuni-kation.

 

DANSK KAPITAL FORVALTNING

 

Fondsmæglervirksomhed baseret på kapitalforvaltning for private og institutionelle investorer

 

Udarbejdelse af designlinje bestående af logo, logotype, primær og sekundær typografi, designmæssige grundelementer, brevlinie, skiltning til domicil, plakater, website, fotostyling, kampagner m.m.

DRUG DELIVERY SOLUTIONS

 

Biotekvirksomhed under MC2 Biotek koncernen. Virksomheden er baseret i Surrey, England.

 

Designprojekt inkluderede udvikling af visuelle basiselementer, logo og logotype, brevlinje, website, formularer, fotostyling m.m.

HERMES ESTATES

 

Selskab indenfor real estate investment baseret i London, England.

 

Designprojekt inkluderede udvikling af visuelle basiselementer, logo og logotype, brevlinje, website, formularer, fotostyling m.m.

 

 

GENTOFTE BØRNEVENNER

 

Gentofte Børnevenner blev stiftet af Prinsesse Margaretha og Gertie Wandel på Bernstorffshøj i Gentofte i 1945. Foreningen står driften af mere end 50 selvejende dag-tilbud og socialpædagogiske institutioner

i Gentofte Kommune.

 

Designprogram omfattede design af logo, udviklings af logotype, design af plakater, POS-materialer, medlemskommunikation i form af nyhedsmagasin, annoncekampag-ner, arbejdsbeklædning etc.

 

 

 

HIGH END CROSSFIT

 

Nyåbnet crossfit-kæde beliggende nord for København.

 

Udarbejdelse af overordnet designprogram og brandingstrategi. Endvidere art direction og fotostyling af virksomhedens billedserier.

 

Implementering af designprogram omfattede udsmykningsprogram af hovedkontorets bygninger, wayfinding, kampagnematerialer, plakater og website. Loewenberg har også udviklet og tilrettelagt medlemskampagner for crossfitkæden High End CrossFit.

 

 

LOEWENBERG

Luxury Design Group

 

 

 

COPENHAGEN

 

Høeghs Alle 2

DK2820 Gentofte

Danmark

T +45) 29 72 79 00

 

 

 

LONDON

 

86-90 Paul Street

London EC2A 4NE

England

T [+ 44] 203 893 2022

 

 

E info@loewenberg.dk

W www.loewenberg.dk

 

© Loewenberg 2018